Zakon o inovacionoj delatnosti

Krajem decembra prošle godine, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je novi Zakon o inovacionoj delatnosti (u daljem tekstu „Zakon“). Zakon je stupio na snagu 05. januara 2022. godine, izuzev člana koji se odnosi na uspostavljanje Registra subjekata nacionalnog inovacionog sistema, čije je primena odložena najkasnije do 31.12.2022. godine. Cilj donošenja novog Zakona jeste unapređenje uslova […]