Day: 6 novembra, 2020

Nove mere u cilju suzbijanja pandemije COVID-19

Nakon današnje sednice, Krizni štab je doneo odluku po kojoj se maksimalni broj osoba na organizovanim javnim okupljanjima (kako u zatvorenim, tako i na otvorenim prostorima) smanjuje na 5, umesto dosadašnjih 30.