Day: 5 maja, 2020

Usklađivanje poslovanja IT kompanija sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti

Advokat Petar Mijatović iz advokatske kancelarije Cvetković, Skoko & Jovičić održaće predavanje na online meetup-u na temu „Usklađivanje poslovanja IT kompanija sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti koji je harmonizovan sa GDPR-om“.
Detaljnije informacije u vezi sa ovim događajem: https://lnkd.in/ekfN78u