Day: 23 decembra, 2019

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Izmenjeni i dopunjeni Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana stupa na snagu 1. januara 2020. godine, sa osnovnim ciljem da se stvori povoljnija poslovna klima u Srbiji, odnosno poveća zaposlenosti i suzbije siva ekonomije.