Day: 30 maja, 2017

Zakon o opštem upravnom postupku

Fokus: Od 1. juna 2017. godine u Republici Srbiji počinje da se primenjuje Zakon o opštem upravnom postupku čiji su glavni ciljevi, između ostalog, modernizovanje upravnog postupka i delotvornije ostvarivanje javnog interesa i pojedinačnih interesa građana i pravnih lica u upravnim stvarima.