Day: 23 јула, 2015

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o hipoteci

Fokus: Narodna skupština Republike Srbije dana 07.07.2015. godine usvojila je Zakon o izmenama i dopunama zakona o hipoteci, koji je stupio na snagu 16.07.2015. godine (u daljem tekstu: „Izmene Zakona“).