Pretraga

Day: oktobar 19, 2011

Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Fokus: Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju (u daljem tekstu: „Zakon“) objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 31/2011 dana 09.05.2011. godine, stupio je na snagu dana 17.05.2011. godine, a počeo da se primenjuje dana 17.09.2011. godine. Zakon sadrži rešenja koja imaju za cilj da izvršni postupak učine bržim i efikasnijim.