Pretraga

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima

11.03.2020. godine stupa na snagu Zakon o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima (u daljem tekstu: „Zakon“).

Glavna novina predviđena Zakonom sastoji se u tome što je sada, za punovažnost saglasnosti odnosno punomoćja koja se daju za zaključenje ugovora ili preduzimanje drugog pravnog posla u formi solemnizovane isprave ili javnobeležničkog zapisa, dovoljno da potpis na datoj saglasnosti odnosno punomoćju bude overen.

Dodatno, za razliku od ranijeg rešenja kojim je eksplicitno bilo predviđeno da ugovor o kupoprodaji nepokretnosti mora biti zaključen u pisanoj formi, Zakon sada upućuje na primenu Zakona o prometu nepokretnosti, kojim je ovo pitanje detaljnije regulisano.

Odricanje od odgovornosti: Tekst u prilogu šalje se kao opšte uputstvo i ne predstavlja pravni savet. Copyright Cvetkovic, Skoko & Jovicic 2019.