Zaštita potrošača

CSJ ima sveobuhvatno razumevanje propisa o zaštiti potrošača i njihovih politika, i savetuje klijente o pitanjima koja se odnose na usaglašenost robe i usluga i uslove garancije, kao i upotrebu ličnih podataka potrošača u direktnom marketingu i opštu dopuštenost direktnog marketinga.

Identifikujemo i utvrđujemo potencijalno nepoštene uslove ugovora, pomažemo klijentima da  izbegnu rizike kršenja propisa koji su povezani sa nejasnim ili nametljivim praksama i pružamo savete u vezi potrebnih informacija o robama i uslugama koje se nude potrošačima i obeležavanju proizvoda.