Zaštita konkurencije

Bilo da je klijent multinacionalna korporacija ili lokalno društvo koje želi da proširi svoje poslovanje, biti u toku sa sve zahtevnijim zakonima o zaštiti konkurencije je dugotrajan i složen proces, a posledice nepoštovanja pravila postaju sve ekstremnije.

CSJ pomaže klijentima da predvide i reše potencijalne rizike pre nego što postanu problemi, pružajući im savete u pitanjima konkurencije koja se odnose na spajanja, preuzimanja i zajednička ulaganja i pomažući im u pripremi i podnošenju dokumenata potrebnih za dobijanje odobrenja. Naša podrška osigurava da su naši klijenti uvek na pravoj strani zakona o konkurenciji.