Pružamo savete, učestvujemo u pregovorima i pomažemo klijentima u poslovima trgovine robom i uslugama, kako u domaćim okvirima tako i u spoljnotrgovinskim poslovima.

Sastavljamo sve vrste ugovora u oblasti trgovine, kao što su ugovori o trgovinskom zastupanju, ugovori o međunarodnoj prodaji robe, ugovori o franšizingu, ugovori o posredovanju , o distribuciji, o konsignaciji i drugi.

Advokati u našoj kancelariji imaju bogato iskustvo u oblasti prevoza robe, uključujući drumski prevoz robe, prevoz robe u unutrašnjoj plovidbi Dunavom, kontejnerski transport, prevoz robe vazdušnim putem i prevoz robe morem. Klijentima pružamo usluge kako u vezi sa ugovorima u ovim oblastima, tako i u parničnim stvarima.