Pružamo savete bivšim vlasnicima, odnosno njihovim pravnim sledbenicima u postupku povraćaja oduzete imovine i obeštećenja. Pomažemo klijentima u dobijanju potrebnih dokumenata, pripremanju dokumentacije neophodne za blagovremeno podnošenje zahteva za vraćanje imovine i zastupamo klijente u postupku pred nadležnom agencijom, kao i u drugim postupcima u vezi sa ostvarivanjem prava na povraćaj i obeštećenje.