Rešavanje Sporova

Zaštita interesa i ugleda naših klijenata uvek je naš najveći prioritet.

Cilj nam je da uštedimo dragoceno vreme i sredstva i smanjimo stres tako što ćemo rešiti svaki spor bez nepotrebnog prolongiranja, izvan sudova gde god je to moguće, kroz pregovore i medijaciju.

Pristup CSJ je odmeren, pragmatičan i istrajan, oslanja se na snažan timski rad i pažljivu pripremu kako bi se osmislila najbolja strategija i ista primenila na ekonomičan i efikasan način. Sa napredovanjem spora, potpuno smo spremni da se prilagodimo i brzo odgovorimo na svako pitanje, pri tom ne gubeći iz vida željeni ishod.