Pružamo sveobuhvatne savete klijentima po pitanjima u vezi rada, prava i obaveza iz radnog odnosa i rada van radnog odnosa, penzijskog i invalidskog osiguranja, zaštite i bezbednosti na radu, obavezama poslodavca u vezi sa radom i drugo. Sastavljamo ugovore, akte poslodavaca i pružamo podršku klijentima u cilju organizovanja njihovog posla u skladu sa važećim propisima.

Zbog velikog broja stranih klijenata organizovali smo tim koji ima znanje o uslovima i postupku dobijanja dozvola za boravak i rad stranaca u Srbiji, kao i bogato iskustvo u pružanju pomoći stranim državljanima u postupku dobijanja boravišnih i radnih dozvola.