Pružamo konsultantske usluge i usluge zastupanja pravnim i fizičkim licima iz zemlje i inostranstva u oblasti prava intelektualne svojine (žigovi, dizajn, topografija integrisanih kola, patenti i autorska prava).

Naše usluge obuhvataju sastavljanje svih vrsta ugovora u toj oblasti (ugovori o prenosu, licenci, franšizi, zalozi i ugovori u oblasti autorskih prava), prethodno ispitavanje uslova za registraciju, pokretanje i sprovođenje postupka registracije, druge usluge zastupanja u postupcima pred administrativnim organima i sudovima u cilju sveobuhvatne zaštite prava intelektualne svojine, uključujući primenu posebnih mera (oduzimanje predmeta povrede, privremene mere, itd.).

U slučaju neizbežnosti sudskog postupka, u konsultaciji sa klijentom, preduzimamo odgovarajuće radnje i sva pravna sredstva u cilju obezbeđenja zaštite prava intelektualne svojine i nadoknade štete u interesu klijenta.