Naši advokati, kao stručnjaci specijalizovani u ovim oblastima, pružaju savete u svim aspektima naftne, gasne i elektroprivrede, kao i u vezi sa energijom iz obnovljivih izvora.

Naše usluge uključuju savetovanje o strateškim partnerstvima; aukcijama; rešavanju sporova; marketingu; liberalizaciji; ugovorima u oblasti energetskih delatnosti; finansijama; privatizaciji i primeni propisa iz oblasti zaštite životne sredine. Zastupamo investitore i konzorcijume u pregovorima, pripremi i zaključenju ugovora o energetskim projektima. Pružamo pomoć klijentima u toku pripreme potrebnih ugovora u vezi sa izgradnjom energetskih objekata, uključujći i pregovore sa lokalnim vlastima, rešavanje pitanja eksproprijacije, i dr. Asistiramo klijentima u postupku dobijanja energetskih dozvola od nadležne državne agencije, kao i prilikom osnivanja privrednih društava za razvoj, izgradnju, održavanje i upravljanje imovinom za ugovoreni energetski projekat.