Cvetkovic, Skoko & Jovičić je jedna od retkih advokatskih kancelarija u Srbiji koje se bave zastupanjem u sporovima pred međunarodnim trgovinskim arbitražama, odnosno pred vodećim svetskim arbitražnim institucijama kao što su Međunarodna trgovinska komora, Međunarodni arbitražni sud u Londonu, Stalna arbitraža pri Udruženju za promet žitaricama i stočnom hranom, Londonska arbitraža za pomorsko pravo, Svetska organizacija za intelektualnu svojinu i Međunarodni centar za rešavanje investicionih sporova.

Posedujemo široko i sveobuhvatno znanje međunarodnih arbitražnih pravila, nacionalnih pravila koja se tiču arbitraže, kao i Njujorške i Vašingtonske konvencije.

Naše stručno znanje obuhvata poznavanje pravila nacionalne i međunarodne arbitraže i to kako institucionalne, tako i ad hoc arbitraže. Prvenstveno smo usmereni na pronalaženje alternativnih načina rešavanja sporova, s tim da zastupamo naše klijente i u parničnim i drugim postupcima koji se vode pred nacionalnim sudovima u vezi sa arbitražnim postupcima, radi sprovođenja mera obezbeđenja i privremenih mera, kao i u vezi sa priznanjem i izvršenjem arbitražnih odluka i stranih presuda.