Mediji i Zabava

CSJ pruža jedinstven uvid u industriju zajedno sa snažnim komercijalnim pristupom i razume brzi tempo ovog specifičnog tržišta. Naša misija je da pružimo zaštitu umetnicima, piscima, producentima i privrednim društvima koja su orijentisana na industriju zabave u okruženju koje se neprekidno razvija.

Sa velikim iskustvom u filmskoj industriji, CSJ razume izazove svakodnevnog poslovanja i savetuje, pruža konsultantske usluge, izrađuje i pregovara o svim oblicima ugovora vezanim za razvoj filma i produkciju, od ugovora sa piscima i talentima do svih vrsta sporazuma kao što su saglasnosti za korišćenje lika i lokacije i ugovora o licenciranju, kao i ugovora o finansiranju za potrebe sponzorstva, zatim bankarske zajmove, investicije u koprodukciju, grantove i druge vrste ulaganja. Blisko sarađujemo sa klijentima i nadležnim organima u sprovođenju uredbe o podsticajima, čime obezbeđujemo sveobuhvatnu zaštitu njihovih prava tokom celog proces.