ICT HUB Venture

CSJ je imenovana kao pravni savetnik prvog srpskog investicionog fonda ICT HUB VENTURE. Kao pravni savetnik, CSJ će biti angažovan prilikom pregovora sa startup-ovima, kao i za pružanje pravnih usluga u svim aspektima investiranja. CSJ će takođe uzeti učešća u izradi nove regulative koja će regulisati ovu oblast. Na čelu tima CSJ se nalazi advokat Mina Skoko.

Opširnije

BIG Fashion

CSJ je završio pravni due diligence i izdao pozitivno mišljenje u vezi kupovine Plaza šoping centra u izgradnji koji se nalazi u Višnjičkoj ulici. Tako su se stvorili uslovi za potpisivanje svih neophodnih dokumenata kojima će BIG Israel postati vlasnik šoping centra. Od ovog momenta započinje tranzicioni period koji će trajati sve do formalnog otvaranja šoping centra u kome će CSJ nastaviti sa ulogom pravnog savetnika.

Opširnije

BIG Fashion Vidikovac

CSJ je ovlašćen da formira i vodi tim koji će raditi na stvaranju uslova za početak izgradnje šoping centra BIG FASHION VIDIKOVAC koji će biti najveći te vrste u Srbiji. U ovom momentu se vrši finalno regulisanje svih imovinsko-pravnih odnosa, pristupa izmenama plana detaljne regulacije kao i pribavljanja lokacijskih uslova kako bi se konačno dobila građevinska dozvola. Na čelu tima koga čine advokati, pravnici, arhitekte, građevinski inženjeri i urbanisti je advokat Goran Cvetković.

Opširnije

BIG Izrael

CSJ obaveštava da je potpisan ugovor između BIG Izrael i Plaza Centers N.V. o kupovini Plaza šoping centra u izgradnji u Višnjičkoj ulici na mestu gde se nekada nalazio Kombinat Sport. Pregovori koji su uspešno okončani su trajali dva meseca a očekuje se da će se ugovor izvršiti do kraja februara 2017. godine. CSJ partneri Goran Cvetković, Mina Skoko i Jelena Jovičić su bili na čelu pravnog tima koji je uradio due dilligence i pregovarao oko zaključenja ugovora.

Opširnije