Day: 25 februara, 2011

Zakon o zaštiti potrošača

Fokus: Dana 12.10.2010. godine donet je novi Zakon o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“, br. 73/2010, u daljem tekstu: „Zakon“), koji je stupio na snagu 20.10.2010. godine i počeo da se primenjuje 01.01.2011. godine.