Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donelo Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti, kojim je propisana obaveza poslodavaca da najkasnije do 10. avgusta 2020. godine donesu Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti.

Pravilnikom su propisane obaveze poslodavaca i zaposlenih, odnosno preventivne mere koje su isti dužni da primenjuju u cilju sprečavanja pojave zarazne bolesti, odnosno njenog širenja i otklanjanja rizika za bezbedan i zdrav rad zaposlenih. Detaljnije o svemu navedenom u samom obaveštenju.

Opširnije

Srbija ratifikovala Protokol kojim se menja Konvencija o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka

Republika Srbija je dana 26. maja 2020. godine ratifikovala Protokol kojim se menja Konvencija o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka („Protokol 223“), sa ciljem obezbeđivanja primene načela zaštite podataka o ličnosti na sve aktivnosti obrade i jačanja međunarodne saradnje organa za zaštitu podataka o ličnosti.

Opširnije

Radni doručak

Zajednička advokatska kancelarija Cvetković, Skoko & Jovičić održala je Radni doručak u sredu, 19. juna 2019. godine, u saradnji sa Srpskom asocijacijom menadžera čiji je član partner Goran Cvetković. Tema Radnog doručka bio je novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Opširnije

NCR kampus

Angažovan kao pravni savetnik na projektu NCR kampus, CSJ je bio zadužen za izradu due diligence izveštaja i svih ugovora koji su označili početak izgradnje najvećeg tehnološkog kampa ove američke korporacije u Evropi. Zgrada kampusa, čiji je kamen temeljac postavljen sredinom maja u Bloku 42 u Bulevaru Milutina Milankovića, zauzimaće površinu od oko 30.000 m2, sa dva nivoa ispod zemlje za parking, prizemljem za maloprodajne i ugostiteljske objekte, i sedam spratova najsavremenijeg poslovnog prostora. Advokati Goran Cvetković i Mina Skoko predvodili su tim koji je učestvovao u uspešnoj realizaciji investicije vredne oko 90 miliona dolara.

Opširnije

Verano – Tržni centar ZIRA

CSJ je u svojstvu pravnog zastupnika učestvovao u svim fazama kupovine privrednog društva Verano Motors d.o.o, od stečajnog postupka do projektnog finansiranja i kupovine zgrade – tržnog centra „Zira“ u Ruzveltovoj ulici. Na čelu tima koji je realizovao poslovnu transakciju krajem decembra 2018. bio je advokat Goran Cvetković.

Opširnije