Radni doručak

Zajednička advokatska kancelarija Cvetković, Skoko & Jovičić održala je Radni doručak u sredu, 19. juna 2019. godine, u saradnji sa Srpskom asocijacijom menadžera čiji je član partner Goran Cvetković. Tema Radnog doručka bio je novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Opširnije

NCR kampus

Angažovan kao pravni savetnik na projektu NCR kampus, CSJ je bio zadužen za izradu due diligence izveštaja i svih ugovora koji su označili početak izgradnje najvećeg tehnološkog kampa ove američke korporacije u Evropi. Zgrada kampusa, čiji je kamen temeljac postavljen sredinom maja u Bloku 42 u Bulevaru Milutina Milankovića, zauzimaće površinu od oko 30.000 m2, sa dva nivoa ispod zemlje za parking, prizemljem za maloprodajne i ugostiteljske objekte, i sedam spratova najsavremenijeg poslovnog prostora. Advokati Goran Cvetković i Mina Skoko predvodili su tim koji je učestvovao u uspešnoj realizaciji investicije vredne oko 90 miliona dolara.

Opširnije

Verano – Tržni centar ZIRA

CSJ je u svojstvu pravnog zastupnika učestvovao u svim fazama kupovine privrednog društva Verano Motors d.o.o, od stečajnog postupka do projektnog finansiranja i kupovine zgrade – tržnog centra „Zira“ u Ruzveltovoj ulici. Na čelu tima koji je realizovao poslovnu transakciju krajem decembra 2018. bio je advokat Goran Cvetković.

Opširnije

BIG Fashion Park

CSJ je u svojstvu savetnika BIG Izrael završila aktivnosti oko kupovine zemljišta površine 50.000 m2 koje je pripadalo privrednom društvu Minel Kotlogradnja Real Estate a koje se nalazi u Višnjićkoj ulici odmah pored BIG Fashion Park šoping centra.

Opširnije

ICT HUB Venture

CSJ je imenovana kao pravni savetnik prvog srpskog investicionog fonda ICT HUB VENTURE. Kao pravni savetnik, CSJ će biti angažovan prilikom pregovora sa startup-ovima, kao i za pružanje pravnih usluga u svim aspektima investiranja. CSJ će takođe uzeti učešća u izradi nove regulative koja će regulisati ovu oblast. Na čelu tima CSJ se nalazi advokat Mina Skoko.

Opširnije